Sponsorlu Bağlantılar
Tarım ve Ziraat Bilgi Bankası

Organik hayvancılık nasıl yapılır

a) Organik hayvancılıkta, tür ve ırk seçiminde yerel koşullar göz önüne alınır, hastalığa dayanıklı tür ve ırk seçimine dikkat edilir.

b) Organik işletmelerden getirilen ve tamamen organik yemlerle beslenilen, genetik yapısı değiştirilmemiş, çevreye, iklim koşullarına ve hastalıklara dayanıklı hayvanlar damızlık olarak kullanılır.

c) Organik hayvan yetiştiriciliğinde tabii tohumlama esastır. Embriyo transferi yapılamaz. Damızlık hayvanlardan tamamen doğal yöntemlerle elde edilen, saklanan ve kullanılan sperma ile suni tohumlama yapılabilir.

d) Organik hayvancılık yapacak işletmelerdeki hayvanlar, meralara veya açık hava gezinti alanlarına veya açık alanlara erişebilmeli ve birim alan başına düşen hayvan sayısı, üretim birimindeki bitkisel üretime yeterli hayvan gübresi sağlayabilecek şekilde sınırlı olmalıdır. Organik gübre stoklama kapasitesi ya da yayılan nitrojen miktarı, kullanılan tarımsal alanda tek ürün için 170 Kg/N/Ha/Yıl?ı aşamaz. Bu miktar aşıldığında, müteşebbisin aynı bölgede başka bir alan edinmesi veya yetkilendirilmiş kuruluşun onayı ile komşu işletmelerde bu olanağı sağlaması gereklidir. Yetkilendirilmiş kuruluş çevre koruma maksadıyla stoklama kapasitesini azaltabilir.

e) Organik hayvancılıkta aynı üretim biriminde bulunan tüm hayvanlar, organik tarım yönetmeliği hükümlerine göre yetiştirilmelidir. Ancak, organik tarım yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yetiştirilmeyen hayvanlar, yetiştirildikleri binaların ve arazilerin organik tarım yönetmeliği kurallarına uygun olarak yetiştirme yapılan birimlerden açıkça ayrı olması ve ayrı türlerin bulunması şartıyla aynı işletmede bulunabilirler.

f) organik tarım yönetmeliği hükümlerine göre yetiştirilmeyen aynı tür hayvanlar, organik tarım yönetmeliği hükümlerine göre yetiştirilen hayvanlar ile aynı anda merada olmamalıdır.

g) organik tarım yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yetiştirilen hayvanlar aşağıdaki hususların bulunması şartıyla konvansiyonel yetiştirilen hayvanlarla farklı zamanlarda ortak arazilerde otlatılabilirler.

1) Araziler geçiş sürecini tamamlamış olmalıdır.

2)organik tarım yönetmeliği hükümlerine göre yetiştirilmemiş hayvanlar, ekstansif üretimden gelmiş olmalıdır.

3) organik tarım yönetmeliği hükümlerine göre yetiştirilen hayvanlardan elde edilen ürünler; ortak arazileri kullanan ve organik tarım yönetmeliği hükümlerine göre yetiştirilmeyen hayvanlarla aynı anda otlatılmadıkları, bir kontrol ve sertifikasyon kuruluşu veya kontrol kuruluşunca onaylanmadıkça organik olarak kabul edilemez.

h) Organik yem bitkileri üretimi yapılacak arazi, aşağıdaki hükümlere göre geçiş sürecine alınır;

1) Organik hayvan yetiştiriciliği ve hayvansal üretim yapılacak arazi ve otlaklar 2 yıllık geçiş sürecine alınır.

2) Otobur olmayan hayvanlar tarafından kullanılan otlaklar, açık barınaklar ve gezinti alanları için geçiş süresi bir yıla indirilir. Söz konusu araziler organik tarım yönetmeliği ekinde izin verilen ürünlerden başka ürünlerle işlem görmediyse geçiş süresi yetkilendirilmiş kuruluşlarca 6 aya indirilir.

3) organik tarım yönetmeliğinin 15 inci maddesinin (ı) bendi ile 16 ncı maddesinin (c) bentleri istisna olarak hayvansal üretim birimi, mera ve yem üretimi için kullanılan araziler ile birlikte işletmenin tamamının eş zamanlı olarak (aynı anda) organik üretime geçirilmesi söz konusu olduğunda aşağıdaki koşulların sağlanması kaydıyla geçiş süreci 24 aya indirilebilir.

-Bu istisna işletmenin mevcut olan hayvanlarına ve yavrularına ve geçiş süreci başlamadan önce aynı zamanda yem üretimi için kullanılan araziler ve meralar için uygulanır.

-Hayvanlar üretim biriminden elde edilen ürünler ile beslenmelidir.

ı ) Hayvan ve hayvansal ürünlerin geçiş süreci;

1) Et üretiminde büyükbaş hayvanlarda 12 ay, küçükbaş hayvanlar ve domuzlar için 6 ay olmalıdır. Ancak organik süt sığırcılığı işletmelerinde sürüden et amaçlı ayrılacak hayvanlar için bu süre yaşam süresinin 3/4? dür.

2) Süt üretimi için yetiştirilen hayvanlar için 6 ay olmalıdır.

3) Et üretimine yönelik kanatlılarda, üç günlük yaştan büyük olmamak kaydıyla 10 hafta, yumurta üretimine yönelik kanatlılarda ise 6 haftadır.

j) Damızlık tür veya ırk seçiminde, hayvanların yerel koşullara adaptasyonu, hastalıklara olan dirençleri göz önünde bulundurulmalıdır. Bununla birlikte, yoğun üretimde kullanılan bazı damızlık veya ırklara ilişkin özel hastalık ve sağlık problemleri olmayanlar damızlık olarak kullanılır. Öncelik yerli tür ve ırklara verilir.

k) Bir sürü ilk kez tesis edilirken organik olarak yetiştirilmiş hayvanlar yeterli sayıda olmadığında, konvansiyonel yetiştirilmiş hayvanlar aşağıdaki hususlara uyulmak şartıyla organik hayvancılıkta kullanılabilir;

1) Yumurta üretimi için piliçler 18 haftadan büyük olamaz.

2) Etlik piliçler geldikleri çiftlikten ayrıldıklarında üç günlük yaştan büyük olamaz.

3) Buzağılar ve taylar sütten kesilir kesilmez organik tarım yönetmelik hükümlerine göre yetiştirilmelidir ve her koşulda 6 aylıktan küçük olmalıdır.

4) Kuzular ve oğlaklar sütten kesilir kesilmez organik tarım yönetmelik hükümlerine göre yetiştirilmelidirler ve 60 günden büyük olmamalıdır.

5) Domuz yavruları sütten kesildikleri andan itibaren organik tarım yönetmelik hükümlerine göre yetiştirilmiş olmalı ve 35 kg?dan az olmalıdır.

6) Yetkilendirilmiş kuruluşun onayına tabi olarak, hayvansal üretim biriminde varolan organik tarım yönetmeliği kuralları ile uyuşmayan hayvanlar organik üretime geçiş yapabilirler.

l) Organik sığır besisi yapılan işletmede yeniden sürü tesis edilirken; öncelikle organik hayvancılık yapılan işletmelerden, bulunamaması halinde organik tarım yönetmeliği hükümlerine uygun şartlardaki besi danaları konvansiyonel hayvancılık yapılan işletmelerden getirilebilir.

m) Sürünün büyütülmesi ve/veya sürünün yenilenmesi için organik olarak üretilen hayvanların bulunamaması halinde her yıl yetişkin büyük baş hayvanların maksimum % 10?u, domuz ve küçük baş hayvanların maksimum % 20?si dişi olarak, yetkilendirilmiş kuruluşun onayı ile organik olmayan üretim yerlerinden getirilebilir.

Bu oranlar aşağıdaki durumlarda yetkilendirilmiş kuruluşun onayı ile sürünün % 40?ı oranında artırılabilir;

1) Müteşebbisin yazılı taahhüdü ile sürü büyüklüğünün artırılması garanti edilmesi halinde,

2) Irk değiştirildiğinde,

3) Yeni bir hayvansal üretim geliştirildiğinde,

4) Çiftlikteki hayvan ırkı yok olma tehlikesi altındaysa,

5) Sağlık nedenleri ya da afet nedeniyle yüksek hayvan ölümleri olduğunda,

n) (m) bendinde belirtilen yüzdeler 10 adetten az büyükbaş hayvan veya 5 adetten az küçükbaş ve domuz bulunan üretim birimlerinde uygulanamaz. Bu birimlerde yukarıda belirtilen yenileme işlemleri yılda azami 1 hayvan ile sınırlıdır.

o) Damızlık erkekler, sonradan organik tarım yönetmeliği hükümlerine göre yetiştirilmesi ve beslenmesi şartı ile organik olmayan işletmelerden getirilebilir.

p) Hayvanların organik hayvansal üretim yapmayan çiftliklerden sağlanması durumunda hayvan sağlığı kurallarına dikkat edilir. Özel koşullar ve karantina dönemine bağlı olarak kontrol testleri yapılır.

r) Organik hayvan yetiştiriciliği ve hayvansal üretim yapan işletmeler, hayvanların giriş ve çıkışı ile tüm tedavi uygulamalarıyla ilgili düzenli kayıtları tutar.

Sponsorlu Bağlantılar

Yorumlar (5)

merhaba

büyük baş hayvan besiciliği hakında internetden araştırma yaptım ama detaylı olarak bilinçlendirilmek istiyorum

benim 100 büyük baş hayvanın sığacak kapasitede ağırım var.
ama hayvanım yok 2 tane 30 dönüm tarlam var.
ve 100 baş hayvan almak istiyorum. ve bu hayvanlara 2 sene bakıp pazarlarda satmayı pılanlıyorum
il:kırşehir çiçekdağı
1. soru ;100 baş hayvanı tarım ve köy işleribakanlığından temin edebilirmiyim eğer edebilirsem bana vereceği sığırın ırkı nedir. yerli ırkmı yoksa avrupa kültür ırkımı
2. soru ; bu hayvanları aldım diyelim hayvanların başına bişey gelirse hastalıktan telef olursa ölürse bana ne gibi bir zararı olur bunların sigortası devlet tarafından karşılanıyormu. Artı veteriner aşı ve vbz. konularda üçretsiz destek veriliyormu
3. soru ; bu 100 tane hayvanları besiye çekerken yem maliyeti senelik olarak bana ne kadara maal olur.
4. soru ; 100 baş hayvana kaç kişinin bakması gerekir
konuyla ilgili desteğinizi beklemekteyim teşekürler.

emrah hayran | 6 Kasım 2010 Cumartesi , 02:41 | e.hayran@hotmail.com | 05362364229

merhaba
Ben organik et ve süt ürünleri yetiştirmek istiyorum. buna çok müsayit arazi ve mere yerim var herşey doğal beslenmesi otlanması için hem ova hem yayla alanımız var yeteri kadar tecrübemde war sadece maddi olarak yetersizim. maddi desteğe ihtiyacım var bu konuda bana yardımcı olursanız seviniri. (ortaklıkta olabilir. )
konuyla ilgli desteğinizi bekliuorum şimdiden teşekür ederim.

mehmet refik dağ | 10 Mart 2012 Cumartesi , 23:44 | fantazi-deri@hotmail.com | 0532 251 82 79

balıkesır burhanıyede kucuk caplı bır kecı cıftlıgım var organık sut yetıstırıclıgı yapmak ıstıyorum yardımcı olourmusunuz fab. kasyon yem verılmeden arpa, bakla,
yonca gıbı otlarla uretım yapıyorum nasıl muracat edebılırım

mustafa ORHON | 30 Mayıs 2012 Çarşamba , 14:29 | morhon1@hotmail.com | 0 535 555 05 19

merhabalar
50 dönüm arazim var. burada tavuk yetiştirip satmak istiyorum. gerekli bilgiye sahip değilim. bununla ilgili ne yapılması gerektiğinin bilgisini verebilirseniz sevinirim.

nebahat ŞENTÜRK | 2 Ocak 2014 Perşembe , 20:27 | nebahat.senturk@hotmail.com | 05336446316

10 başlı süt inekçiliği için gerekli arazi ne kadar olmalıdır

Nihat Öner | 25 Şubat 2015 Çarşamba , 22:02 | no1943@gmail.com | 05337600408

Yorum Yaz

Adınız Soyadınız
E-mail Adresi
Telefon Numarası
Yorumunuz
Bizi Takip Edin...
Site İçi Arama