Pamuk tarımı
Pamuk tarımı


Pamuk ile ilgili konu başlıkları

Pamuk Yetiştiriciliği Tarımı

Pamuk Tarımı

DÜZE EKİMDE TOPRAK HAZIRLIĞI:

Pamuk için toprak hazırlığı, bir önceki mevsimde yetiştirilen ürün artıklarının tarladan temizlenmesiyle başlar. Bu artıkların toprakla karıştırılarak 20-30 cm derinden sürüm yapılması gerekmektedir. Tahıllardan sonra pamuk ekimi yapılacak ise hasattan sonra anız bozulur. İlkbaharda tavlı toprak tarlanın durumuna göre bir iki defa hafif sürüm yapılır. Daha sonra diskaro çekilerek toprak keseklerinin parçalanması sağlanır bu işlemden sonra sürgü veya tapan geçirilmek sureti ile tesviye yapılır ekim yatağı hazırlanır.

SIRTA EKİMDE TOPRAK HAZIRLIĞI:

Özellikle yağışlı geçen sezonlarda önemi bir kez daha ortaya çıkan sırta ekim işleminde, sonbaharda derin sürümden sonra (Pulluk ile), kültivatör ile toprak parçalanmakta ve daha sonra toprak, diskaro ile iyice ufalanarak sırt pulluğu ile ekime hazır hale getirilmektedir.

Sırta Ekimin Faydaları:

Erken ekime imkan sağlamakta

Fide kök çürüklüğü hastalığının etkisi daha az olmakta

Ekim derinliğinin ayarlanmasında daha başarılı olunmakta

Sulama için karık açmada kolaylık sağlamakta

Ekim sonrası yağışlar neticesinde oluşan kaymak tabakası daha ince olmakta ve çimlenme daha iyi olmaktadır

PATLATMA (Dip Kazan Çekilmesi):

Uzun yıllar pamuk tarımı yapılan arazilerde ‘pulluk tabanı’adı verilen sert bir tabaka oluşmaktadır. Özellikle ağır bünyeli topraklarda daha önemli olan bu sorunun çözümün de , oluşan sert tabakanın kırılması , standart toprak hazırlığına ek olarak 2-3 yılda uygulanması gereken işlemlerden biridir.

Patlatmanın Faydaları:

Oluşan sert tabakanın, toprağı 90 cm’ye kadar işleyebilen dip kazan aleti ile patlatılması , pamuk köklerinin daha derinlere serbestçe gidebilmesine ve böylece pamuğun ihtiyacı olan besin maddelerini almasını sağlar.

Bunun yanında suyun derinlere nüfuzunu sağlayarak sulama etkinliği sağlar

Ayrıca patlatmanın yapılması pamuk bitkisindeki potasyum birikimini olumlu ölçüde arttırmaktadır.

Yapılan araştırmalarda patlatma işleminin bitkilerde koza sayısı, koza ağırlığı ve buna bağlı olarak ta verimi arttırdığı saptanmıştır.

Patlatma işlemi toprağın oldukça kuru olduğu dönemde (Erken Sonbahar döneminde) yapılmalıdır.

EKİM ZAMANI:

En uygun pamuk ekim zamanı, toprak ısısının (sabah saatlerinde, 8-9 cm derinlikte) üç gün süreyle en az 18 C°’yi bulduğu dönemdir. Ekimi takip eden iki gece boyunca hava sıcaklığının 10 C°’nin altına düşmemesi gerekmektedir. Toprak sıcaklığı düşük (15 C° ve altı) olduğu halde yapılan ekimlerin diğer bir olumsuzluğu ise fide hastalık etmenlerinin (Rhizoctonia ve Phytium) artmasıdır.

TOHUM MİKTARI:

Uzun yıllardır yürütülen araştırma sonuçlarına göre, bir dekarda bulunması gereken bitki sayısı;

Üretim yapılan yerin durumu,

Bakım şartları,

Ekilen çeşidin özelliklerine bağlı olarak değişmektedir.

Genel olarak iyi bir verim alabilmemiz için, dekardaki bitki sayısının 8-10 bin civarında olması gerekmektedir.

Kurak yerlerde veya kuru pamuk tarımı yapılan alanlarda dekardaki bitki sayısını 1000-2000 kadar arttırılmalıdır.

EKİM DERİNLİĞİ:

Pamuk tohumlarının ideal ekim derinliği 3-4 cm’dir. Erken ekimlerde toprak ısısı düşük olacağından ve toprakta nem fazla olacağından ekim derinliği 2-3 cm civarında tutulmalıdır. Geç ekimlerde ekim derinliği arttırılmalıdır.

GÜBRELEME:

Pamuk tarımında, kullanılacak gübre cinsinin ve miktarının belirlenmesinde toprak analizleri mutlaka yaptırılmalıdır.

Normal koşullarda, iyi bir verim alabilmek için kullanılması gerekli olan gübre miktarı (SAF olarak);

12-16 kg/da AZOT

6-9 kg/da FOSFOR

8-9 kg/da POTASYUM

GÜBRE TAVSİYELERİ:

SULAMA:

Özellikle haziran, temmuz ve ağustos aylarında su tüketimi çok fazla olan pamuk bitkisi bu dönemlerde su ihtiyacının karşılanması ile kaliteli ve en yüksek verimi verebilmektedir.

Pamukta uygun bir sulama için;

Bitki ve toprak özelliklerinin,

Sulama zamanının ve sulama aralığının,

Her sulamada verilecek su miktarının

Bölgeye göre, en uygun sulama şeklinin bilinmesi gerekmektedir.

Genel olarak; Pamukta en uygun sulama şekilleri; yağmurlama ve çeşme sulama sistemidir. Salma (Vahşi) sulama sistemi bitkiyi strese sokacağından ve toprağı çoraklaştıracağından pek tavsiye edilen bir sistem değildir.

İlk Sulama Zamanının Saptanması;

Bitki ana sapı üzerindeki kırmızılık tepe tomurcuğuna 10-15 cm yaklaşmışsa,

Sabah saatlerinde yaprakların genel görüntüsüne bakarak (diri görünüp görünmemelerine bağlı olarak),

Toprağın üst katmanını sıyırdıktan sonra aldığımız toprağı avuç içinde sıkıp havaya attığımızda dağılıyorsa sulama zamanına karar verebiliriz.

SULAMAYI KESME ZAMANI

KARIK VEYA VAHŞİ SULAMA DA;

İLK KOZA AÇTIĞINDA

YAĞMURLAMA SULAMA DA;

İLK KOZA AÇIŞINDAN 1 HAFTA SONRA

DAMLAMA SULAMA DA;

İLK KOZA AÇIŞINDAN 10 GÜN SONRA

may-agrotarimziraaat.com © 2008


Sponsorlu BağlantılarYorum Yaz

İsim
Yorumunuz