Patates Patates Kist Nematodları

Sponsorlu BağlantılarSponsorlu Bağlantılar

Patates Patates Kist NematodlarıPatates ile ilgili konu başlıkları

Patates Kist Nematodları

Konukçu bitkilerin kökünde nematodların beslenmesi sonucu; kökün iletim demetlerinde oluşan dev hücreler bitkinin su ve besin alım düzenini bozar. Köklerde çatallanma, şişkinlik, kütleşme olur. Enfeksiyonun başlangıcında bitkilerin toprak üstü aksamında ocaklar halinde zayıflama, gelişme geriliği, solgunluk görülür. Başlangıçtaki zararı dikkat çekici olmayan kist nematodları patates üretimi devam ettiği takdirde üründe önemli azalmalara neden olmaktadır. Avrupa’da ekonomik zarar eşiği hektar başına 8 yumurta 1 gram toprak olarak saptanmıştır. Bu oranın 20 yumurta 1 gram toprak olması, halinde; hektarda 2.5 ton ürün kaybı görülmektedir. Dünyanın patates yetiştirilen birçok yerinde bu nematodlar mevcuttur. İlk olarak; Güney Amerika'da saptanmış daha sonra Avrupa ülkelerine ( İngiltere, Almanya, Hollanda v.b.) tohumluk patateslerle yayılmıştır. Söz konusu nematodlar Asya ( İsrail, Hindistan) , Kuzey Afrika, Kanarya Adaları, İzlanda, Kuzey ve Orta Amerika'da Doğu ve Batı Kanada da en son olarak ta Japonya ve Yeni Zelanda’da bulunmuştur. Bu nematodların 47 ülkede patatesin önemli zararlısı olduğu belirtilmektedir. Kistler, bulaşık toprakların insanlar akarsular, kuşlar, rüzgarlarla, tohumluk patateslerle veya diğer bitki kökleri ile toprak işleme aletleri veya paketleme materyalleri ile taşınması ile bir yerden diğer bir yere yayılırlar. Bulaşık alanların belirlenmesi amacıyla yeşil aksam döneminde ve hasat sonrası dönemde kontroller yapılabilir. Yeşil aksam dönemi kontrollerde bitkiler 8 haftalıkken çiçeklenme başlangıcı ; döneminde (yaklaşık Haziran ortaları veya sonu) köklerde kistlerin mevcudiyeti aranır. Yeşil aksam dönemindeki sürveylerde çiçeklenme başlangıcı ve çiçeklenme süresince kontroller yapılır. Tarlanın kenarından ortasına doğru 10-50 adım yürünerek örnek alma ve sayım noktaları belirlenir. Bu duraklama noktalarında tarlanın büyüklüğüne göre tesadüfi olarak farklı yönlerde olmak üzere 20 dekardan daha büyük tarlalar için 200 bitki incelenir. Bodurlaşma, çalılaşma solgunluk ve sağlıksız gelişme gözlenen bitkilerden her 20 dekar için en az 10 adet bitki köklenerek bu bitkilerin kökleri gözle incelenir ve kökler üzerinde beyazımsı, altın sarısı renginde inci taneleri gibi dizilmiş kistlerin mevcut olup olmadığı belirlenir. Ayrıca kökler polietilen torbalara konularak laboratuara getirilir ve stereomikroskop altında incelenerek kistlerin mevcut olup olmadığına bakılır. Hasat sonrası döneminde, olgunlaşan kistler toprağa dökülmüş olduğundan hu dönemde sadece toprak örnekleri alınarak sürveyler yapılabilir. Ayrıca Bitkiler hasat edildikten sonra boş tarlalardan toprak örnekleri alınıp bu örneklerde kistler ve bu kistlerden elde edilen yumurta ve larva sayımları yapılarak yoğunluklar belirlenebilir. İllerimizde sürveyler sırasında toprak örneklerinin alınıp mikroskobik olarak incelemelerin yapılması zor ve detaylı bilgiyi gerektirdiğinden; sadece yeşil aksam döneminde bitki kökleyerek gözle köklerin makroskobik kontrollerinin yapılması ve kistlerin bulunup bulunmamasına göre sürvey raporlarının düzenlenmesi yeterlidir.


Sponsorlu BağlantılarYorum Yaz

Adınız Soyadınız
E-mail Adresi
Telefon Numarası
Yorumunuz