Tarimziraat.com Forum
üretici fotoğrafı

Tarim Z , 01.01.2024

sahbi ölen arazi çks ye nasıl kayıt dili
Tapu sahibi ölmüş ve İntikali yapılmamış tarım arazileri taahütname ile çks ye kaydedilebilinir ve hertürlü tarımsal desteklemeden yararlandırılır.İntikali yapılmamış arazileri mirascı olmayan üçüncü bir şahısta taahütname vermek suretiyle çks ye kaydettirebilir.Taahütname tarlanın olduğu yerdeki muhtar ve azaya imzalatır.Taahütnamelerin süresi üç yılıdr.Üç yıl sonunda arazi yeniden çks ye kaydettirilmek istenirse yeniden taahütname düzenlenir.

Birden fazla mirasçının aynı araziye taahhütname ile başvurmaları durumunda arazi kimin adına çks ye kaydedilir ?


Birden fazla mirasçının aynı araziye taahhütname ile başvurmaları durumunda taraflardan anlaşma yoluna gidilmesi istenir. Başvurulan arazide üretim olmaması ve anlaşma sağlanamaması durumunda taraflardan mirasçılık belgesi talep edilir ve çks ye kayıt işlemi mirasçılık belgesinde belirtilen oranda yapılır. Arazinin üzerinde ürün olması ve anlaşma sağlanamaması durumunda ise araziyi eken kişi adına çks ye kayıt yapılır.Arazi üzerinde üretimi kimin yaptığına İl / İlçe Tarım Müdürlüğü karar verir.

Tarım arazisinde hissesi olmayan birden fazla kişinin aynı araziye taahhütname ile başvurması durumunda ne yapılır ?


Tarım arazisinde hissesi olmayan birden fazla kişinin aynı araziye taahhütname ile başvurması durumunda taraflardan anlaşma yoluna gidilmesi istenir. Başvurulan arazide ürün olmaması ve anlaşma
sağlanamaması durumunda arazi kaydı yapılmaz. Arazinin üzerinde ürün olması ve anlaşma sağlanamaması durumunda ise arazinin ÇKS'ye kaydı araziyi eken kişi adına yapılır.Sponsorlu Bağlantılartarimziraaat.com © 2008