Drone ile zirai ilaçlama yapmak için izin nasıl alınır - Tarimziraat.com Forum
Drone ile zirai ilaçlama yapmak için izin nasıl alınır

>> Tarımsal Forum Ana Sayfası >> Zira İlaçlar Forum >>

Drone ile zirai ilaçlama yapmak için izin nasıl alınırüretici fotoğrafı

Ziraatci A , 23.05.2022

Zirai mücadele amacıyla bitki koruma ürünü uygulamalarında azami kalkış ağırlığı 4 kg ile 150 kg aralığında olan insansız hava aracı drone sistemleri kullanılır
İnsansız hava aracı drone ile tarımsal ilaçlama yapmadan önce İlaçlamanın yapılacağı tarlanın bulunduğu İl Tarım ve Orman müdürlüğünden izin alınması gerekir.İzin almadan drone ile ilaçlama yasaktır.
İnsansız hava aracı sistemlerinin, bitki koruma ürünü uygulama üniteleri veya sistemlerinin, zirai mücadele amacıyla bitki koruma ürünü uygulamalarında kullanılması için zirai mücadele alet ve makinesi olarak ruhsatlandırılmış olması ve ruhsatının geçerli olması gerekir.
İnsansız hava aracı sistemleri ile zirai mücadele amacıyla bitki koruma ürünü uygulamalarında, mera, meskûn mahal ve sulak alanlar ile uygulama yapılacak alanın sınırları arasında en az 3 km lik emniyet mesafesi bırakılır.
Drone ile tarla ilaçlaması yapabilmek için ruhsat sahibi firma veya kullanıcının T.C. kimlik numarası beyanını da içeren ıslak veya elektronik imzalı bir dilekçe ekinde, aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte, uygulamanın yapılacağı İl Tarım ve Orman müdürlüğüne fiziki olarak veya elektronik ortamda başvuruda bulunması gerekir.
İzne ilişkin başvuruda aşağıdaki bilgi ve belgeler
a) Başvuru dilekçesinde, ruhsat sahibi firma veya kullanıcının ticari unvanı ve iletişim bilgileri.
b) İnsansız hava aracı sistemlerinin, bitki koruma ürünü uygulama üniteleri veya sistemlerinin, ruhsat bilgileri.
c) İnsansız hava aracı sistemlerinin, bitki koruma ürünü uygulamalarında,
1) Bitkisel ürün,
2) Zararlı organizma,
3) Bitki koruma ürünü,
4) Uygulama koşulları ve bitki koruma ürünü uygulama parametreleri,
bilgilerini içeren Ek-1 formu.
ç) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen insansız hava aracı sistemlerine ilişkin mevzuat kapsamında yapılması gereken izin ve kayıt işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler.
d) İnsansız hava aracı sistemlerinin, bitki koruma ürünü uygulama üniteleri veya sistemlerinin, ruhsat sahibi firması veya kullanıcısı tarafından onaylı taahhütnamede, Genel Müdürlük tarafından kullanımına izin verilen bitkisel ürün, zararlı organizmalar, bitki koruma ürününe ilişkin bilgiler, uygulama koşulları ve bitki koruma ürünü uygulama parametrelerine ilişkin bilgilere yer verilir. Bu bilgiler dışında başka bir alanda kullanılmayacağı ve bu durumun tespit edilmesi halinde, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, bu kanuna bağlı olarak çıkarılan Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik ve sivil havacılık alanındaki mevzuatta belirtilen hükümlere göre uygulanacak yaptırım kararına uyulacağının kabul edildiği belirtilir.
Drone ile ilaçlama sivil havacılık mevzuatına göre yetkinliği belgelenmiş üreticiler, profesyonel uygulayıcılar ve ruhsat sahibi firmalar gibi kullanıcılar tarafından yapılır.

İlgili Dosyalar

Drone ile ilaçlama yönergesi

Drone ile ilaçlama yönergesi 

Yorum Yazın

 İlgili Konular

>> Bitkilerde soğuk zararı belirtileri

>> Bitkilerde demir eksikliği belirtileri

>> Bitki koruma ürünleri bayilik sınavı konuları nelerdir

>> Hıyar köşeli yaprak lekesi hastalığı belirtileri

>> Biber fidelerinde soğuk zararı belirtileri

Kapat ×
Yorum istatistiği: Bu sayfaya yapılan 1 yoruma toplam 1 adet oylama yapılmıştır. 5 üzerinden 5 puan alınmıştır.

tarimziraaat.com © 2008


Sponsorlu Bağlantılar