üç yıl üst üste aynı ürün eken destekleme alabilirmi - Tarimziraat.com Forum
>> Tarımsal Forum Ana Sayfası >> Bitkisel Ürünler Forum >>

üç yıl üst üste aynı ürün eken destekleme alabilirmiüretici fotoğrafı

Tarim Z , 31.12.2019

2018 yılından başlamak üzere örtüaltı üretimler ve çeltik hariç olmak üzere bir parsele aynı tek yıllık bitki üs üste üç kez ekilirse, üçüncü üretim yılı için Mazot ve Gübre Desteği, Toprak Analizi Desteği, Organik Tarım Desteği, İyi Tarım Uygulamaları Desteği, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Fark Ödemesi Destekleri, Bitkisel Üretim Yapan Küçük Aile İşletmelerinin Desteklenmesi, Yem Bitkileri Desteği, Bombus Arısı Kullanım Desteği, Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği, Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği, Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği, Yurt İçi Sertifikalı Fidan Üretim Desteği ödemesi yapılmayacak.
3 (Üç) yıl üst üste aynı ürün ekmenin detayları ise şunlardır.
ÇKS de kayıtlı bir parselin; bölünmek suretiyle farklı tek yıllık ürünlerin ekilmesi halinde bu parsellerde münavebe uygulaması yapıldığı kabul edilerek destekleme ödemesi yapılacaktır. Mesela 100 dekar tarlanız var bu yıl bunun 50 dekarına mısır 50 dekarına buğday ektiniz.Bu parselin hepsine önceki 2 yıl mısırda ekmiş olsanız 3. yıl parselin bir kısmına mısır ektiğiniz için münavebe yapmış sayılacaksınız ve yukarıda bahsedilen desteklerden başvuru şartlarını sağladıklarınızın desteğini alacaksınız.
Tarla Kiralanması veya sahibinin değişmesi suretiyle kullanım haklarının başka çiftçilere geçmesi halinde bu parsellerin önceki üretim yılları ürün kayıtları sistem (ÇKS) tarafından kontrol edilerek arka arkaya aynı tek yıllık ürün 3. kez ekilmişse üçüncü ekiliş yılı için destekleme ödemesi yapılmayacaktır.
Hisseli arazilerde çks ye kayıtlı olan hisse miktarında aynı tek yıllık tür 3 kez arka arkaya geliyorsa üçüncü ekiliş için destekleme ödemesi yapılmayacaktır.
Bir çiftçi aynı parselde aynı üretim yılında birinci, ikinci ve üçüncü üretim olması ve bu üretimlerin aynı tek yıllık ürün olmaması durumunda destekleme ödemesi alabilir.
Çok yıllık bitki türleri ile ekili/dikili arazilerde münavebe şartı uygulanmayacaktır.
Toplulaştırma yapılan alanlarda parsellerin yerleri, alanları ve ada parsel numaraları değiştiği için toplulaştırma sonrasında değişen bilgileri ile ilk kez kaydı yapılan parsellerin önceki yıllar kayıtları dikkate alınmayacak, toplulaştırmadan sonra çks ye kaydedilen ilk yıldan itibaren 3 yıl aynı tek yıllık ürünü ekerlerse son yıl için yukarıda belirtilen destekleri alamayacaklardır.


 

Yorum Yazın

 İlgili Konular

>> Tam kapanmada semt pazarları kurulacak mı?

>> 2022 yılı tarımsal yayım ve danışmanlık sınavı 1 Ekim 2022 tarihinde yapılacak

>> Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale , Çeltik ekenlere mazot gübre desteği nakit olarak ödenmeyecek

>> Tanzim satış noktaları nerelerde var?

>> Bu sene ne ekmeli

Kapat ×


Sponsorlu Bağlantılartarimziraaat.com © 2008