Sponsorlu Bağlantılar
Tarım ve Ziraat Bilgi Bankası

Sıfır faizli hayvancılık kredisi 2012 şartları açıklandı

Sıfır faizli hayvancılık kredisi 2012 şartları açıklandı
Tarih: 7 Mart 2012 Çarşamba

Bakanlığımızca üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla 2004 yılından itibaren kullandırılan, düşük faizli kredi uygulamasına 2012 yılında da devam edildi. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla, gerçekleştirilecek ve toplam 23 kalemde bir çok tarımsal faaliyet alanını kapsayan bu uygulama ile tarımsal maliyetlerin azaltılarak, üreticinin gelir seviyesini yükseltilmesini hedeflendi.

Hayvancılık (damızlık etçi sığır yetiştiriciliği, damızlık düve yetiştiriciliği, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği), modern basınçlı sulama ve sertifikalı tohumluk üretimi %100 diğer konularda %25 ile % 50 faiz indirimi sağlayan ve 7 Mart 2012 tarihinde yayınlanan 2012/26 sayılı uygulama Tebliğinde belirtilen teknik kriterler kapsamında kullanılabilecek olan, düşük faizli kredilerinden işletme kredileri için 18 ay, yatırım kredileri için ise 7 yıla kadar vade ile faydalanma imkanı sağlandı.

Hayvancılık, arıcılık ve su ürünlerinden kontrollü örtü altı tarımı, sulama, iyi tarım, organik tarıma kadar bir çok tarımsal faaliyeti içine alan düşük faizli kredi uygulamasında; damızlık süt sığırı yetiştiriciliğinde üst limit 20 milyon TL, damızlık etçi sığır ve damızlık düve yetiştiriciliğinde üst limit 7.5 milyon TL, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde 5 milyon TL, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği, su ürünleri yetiştiriciliği ve avcılığı, yurtiçi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi ve iyi tarım ve organik tarım uygulamalarında limit 3 milyon TL, sulama yatırımları, yurtiçi sertifikalı tohum, fide, fidan kullanımı, küçükbaş hayvan besiciliği, arıcılık ve kanatlı sektöründe limit 1,5 milyon TL, kontrollü örtüaltı tarımında limit 10 milyon TL, yaygın bitkisel ve hayvansal üretim, traktör alımı, tarımsal mekanizasyon, arazi alımı ve diğer konularda 500.000 TL olarak belirlendi. Yeni yatırım yapmak veya mevcut uygulamalarını büyütmek isteyen üreticilerimiz açısından önemli bir katkı sağlayacak uygulama kredi konuları ve genel esasları şunlar:

1-Hayvansal Üretim Konuları

Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği

On baş ve üzerinde damızlık sütçü sığır yetiştiriciliği işletmesi kurmak veya işletmesinin kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmak isteyen yetiştiriciler yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

Damızlık etçi sığır yetiştiriciliği

On baş ve üzerinde damızlık etçi sığır yetiştiriciliği işletmesi kurmak veya işletmesinin kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmak isteyen yetiştiricilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

Damızlık düve yetiştiriciliği

Elli baş ve üzerinde işletme kurmak veya işletmesinin kapasitesini elli baş üzerine çıkartmak isteyen müteşebbislere yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

Büyükbaş/küçükbaş hayvan yetiştiriciliği

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde on baş ve üzerinde, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde koyun için en az elli baş, keçi (saanen, Kilis, Domaskus, Ankara keçisi yetiştiriciliği ve kıl keçisi ırk ıslahı amacıyla belirtilen ırklarla melezleme suretiyle yapılan yetiştiricilik) için en az yirmibeş baş kapasiteye sahip işletme kurmak isteyen veya kurulu işletmesini bu kapasiteler üzerine çıkartmak isteyen yetiştiricilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

Büyükbaş hayvan besiciliği

On baş ve üzerinde besi sığırcılığı işletmesi kurmak veya işletmesinin kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmak isteyen yetiştiricilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

Küçükbaş hayvan besiciliği

Yüz baş ve üzerinde küçükbaş hayvan besi işletmesi kurmak veya işletmesinin kapasitesini yüz baş ve üzerine çıkarmak isteyen yetiştiricilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

Su ürünleri yetiştiriciliği ve avcılığı

Projesi Bakanlık tarafından onaylanmış su ürünleri yetiştiriciliği yapacak olan üreticilere, kafes ve havuz gibi her türlü su ürünleri yetiştiricilik sistemleri ve/veya kuluçkahane kurulması veya bu sistemlerin kapalı devre üretim sistemine dönüştürülmesi dahil modernizasyonları ile alet-ekipman alımı konusunda yatırım kredisi, Bakanlıkça verilen su ürünleri yetiştiricilik belgesine ve/veya su ürünleri kuluçkahane belgesine sahip üreticilere, üretimde ihtiyaç duyulan giderlerin finansmanı için ise işletme kredisi kullandırılır.

Bakanlık tarafından su ürünleri avcılığı yapmak üzere ruhsat tezkeresi düzenlenmiş balıkçı gemilerinde ürünlerin muhafazası ve kalitesinin korunması amacıyla muhafaza odalarının yapımı ile buz makinesi alımı, balıkçı gemilerinin izlenmesine yönelik Bakanlıkça belirlenen özellikleri taşıyan gemi takip cihazları ile elektronik kayıt defteri cihazlarının alımı, mevcut balıkçı gemilerinin tadilatı/modernizasyonu konularında yatırım kredisi, tekne bakım/onarımı, yakıt, işçilik vb. giderler ile takip ve kayıt cihazları için ihtiyaç duyulan işletme giderlerinin finansmanı için işletme kredisi kullandırılır.

Kanatlı sektörü

Kanatlı sektöründe et tavuğu, yumurta tavuğu, hindi, kaz, ördek ve bıldırcın ile ilgili damızlık ve/veya ticari üretim yapacak işletmelerden asgari; etlik piliç yetiştiriciliğinde 10.000 adet, yumurta tavuğu yetiştiriciliğinde 5.000 adet, hindi yetiştiriciliğinde 2.500 adet, kaz, ördek veya bıldırcın yetiştiriciliğinde 2.000 adet ve üzeri kapasitelerde üretim yapan ve yapacak üreticilerin işletmelerine yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

Arıcılık

Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı asgari 50 adet ve daha fazla sayıda arılı kovan ile üretim yapan veya mevcut arılı kovan sayısını 50 adet ve üzerine çıkarmak isteyen arıcılara işletme ve yatırım kredisi kullandırılır.

Yaygın hayvansal üretim

Hayvansal üretim konu başlığı altında belirtilmeyen hayvansal üretim konularında faaliyette bulunan üreticilere veya Karardaki hayvansal üretim konularında yer almakla birlikte kapasite, ırk, yaş şartı vb. teknik kriterleri taşımayan konularda faaliyet gösteren üreticilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

2-Bitkisel Üretim Konuları

Kontrollü örtüaltı tarımı

Kontrollü örtüaltı üretme koşullarına sahip en az bir dekar büyüklüğündeki seralarda Örtüaltı Üretiminin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak örtüaltı yetiştiriciliği yaptığı Bakanlıkça tespit edilen ve Örtüaltı Kayıt Sisteminde (ÖKS) kayıt altına alınan işletmeler ile hazırladıkları fizibilite raporları Bakanlık il/ilçe müdürlüklerince onaylanan yeni kurulacak işletmelere, onaylanan fizibilite raporları çerçevesinde yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

İyi tarım uygulamaları

İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik esasları dahilinde bireysel (gerçek veya tüzel kişilik) veya grup (üretici örgütü veya müteşebbis) sertifikasyonu kapsamında iyi tarım uygulamaları kriterlerine uygun faaliyette bulunan üreticilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

Organik tarım

Organik Tarım Kanunu ile Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik dahilinde organik tarımsal ürün ve organik tarımsal girdi üretimini yapan, ürünü toplayan, işleyen, ambalajlayan, pazarlayan veya bu faaliyetleri yapacak olan üreticilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

Yurtiçi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi

Sertifikasyon sistemi dahilinde yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi yapan özel sektör yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarına ve/veya sözleşmeli üretim yapan üreticilere işletme ve yatırım kredisi kullandırılır.

tarim.gov.tr

Bu haber 110727 defa görüntülendi

Sponsorlu Bağlantılar

Yorumlar (151)

buyuk bas hayvancılık kredısı kullanıp işletmemi buyutmek ıstıyorum su anda bana uygun destekleme kredıler hakkında bılgı almak ıstıyorumm

fatih yavaş | 5 Eylül 2013 Perşembe , 16:04 | fatih_yavas_1984@hotmail.com | 05418741984

10 baş yüklü damızlık düveler almak istiyorum teşvik kredisinden yaranlanmak istiyorum şartları neler nasıl alabilirim

adem kurt | 19 Ekim 2013 Cumartesi , 19:55 | erdem_kurt57@hotmail.com | 0536259466257

ben küçük baş hayvan yetiştirilicigi yapmak istiyorum kendi arazim yok bana bu konuda yardımcı olabilirmisiniz

ihsan cici | 27 Ekim 2013 Pazar , 17:52 | ihsancici@outlook.com | 05316704340

Eğer düşük bir faiz oranı ile kredi ihtiyacınız var mı? Eğer banka tarafından kredi reddedildi
hiçbir teminat ya da kötü kredi var? çünkü Eğer banka yorgun
stres? O zaman doğru yerdesiniz, şimdi bize ulaşın
halmsfundsplc@gmail. com

JOHN | 15 Kasım 2013 Cuma , 01:05 | halmsfundsplc@gmail.com | 0000000000000

yüz baş küçük baş hayvan kredisi ve arıcılık yapmak istiyorum devlet bu yönde kredi veya hibe desteğinde bulunuyormu

EROL ÇELİKKAN | 19 Ocak 2014 Pazar , 14:42 | b-celikkan06@hotmail.com | 05078663611

benim 10 dönüm elma bahçem var buraya 100 başlık büyük baş hayvan yetiştirmek istiyorum benim damım yok sermayemde bana kıradi verirlermi

iskender yıldırım | 27 Ocak 2014 Pazartesi , 19:50 | macira_017@hotmail.com | 05414236668

sayın ilgili kurum ben etlik pilinç yetiştiriciliğinde deneyimim var ama sermayem yok hangi prosödür izlemem gerek ben kıredi alabilirmiyim saygılar

mehmet şeker | 11 Haziran 2014 Çarşamba , 20:59 | sekerimticaret26@gmail.com | 05416862526

büyük. baş. kıredi. kullanmak. isdiyarum. munun. icin. ne. yapmam. gerekiyor

sakıp.temiezkan | 7 Kasım 2014 Cuma , 21:53 | sakip_temizkan575@hotmail.com | 05337223528

Ben muş un bulanık ilçesinde Besicilik yapiyorum kendi çabamla 200 hayvan yeri sistemleri şekilde yaptım

mehmet kaya | 24 Aralık 2014 Çarşamba , 08:29 | | 05356969423

ben süt ineği almak istiyorum. süt üzerine çalışmak için yardımcı olursanız sevinirim en fazla 3 tane yerim var çok istiyorum

isa çöpür | 27 Ocak 2015 Salı , 20:53 | cino_244@hotmail.com | 05379515938

Önceki yorumları göster >>

Yorum Yaz

Adınız Soyadınız
E-mail Adresi
Telefon Numarası
Yorumunuz
Bizi Takip Edin...
Site İçi Arama