Sponsorlu Bağlantılar
Tarım ve Ziraat Bilgi Bankası

Anıza Direkt Ekim Makinası Desteklemesine Ait Bilgi Ve Belgeler Nelerdir?

Anıza Direkt Ekim Makinesi Bilgi Formu*

 

Başvuru Sahibi

 

Uygulama Yeri

İl/İlçe/Belde/Köy

 

 

Kendi Arazisi (da)

 

Kiralık Arazi (da)

 

Toplam Arazi(da)

 

* ÇKS kayıtları ile uyumlu olacak

 

·        Anıza direkt ekim makinesi alımlarında, yalnızca anıza doğrudan ekim yapan makinelere destek verilir.

·        Doğrudan ekim makinesi tohum ve gübreyi aynı anda atabilme özelliğine sahip olmalıdır. Aynı zamanda çekili, hidrolik ve pnömatik olabilir.

  • En az 5 dekar kendi arazisi olmayan bu makineye başvuru yapamaz.
  • En az 5 dekar kendi arazisi olması şartıyla arazi kiralaması kabul edilir. Bu durumda arazi kiralama belgesi başvuruyla birlikte verilmelidir. Kiralama belgesinde noter tasdiki şartı aranmaz.
  • Traktörü olmayan bu makineye başvuru yapamaz.
  • Traktör kiralaması kabul edilmez.
  • Kooperatif başvurularında traktörün mülkiyeti kooperatife veya ortaklardan birine ait olmalıdır. Traktörün mülkiyeti kooperatif ortaklarından birine ait ise traktör sahibinin kooperatif ortağı olduğu ve traktörünü kooperatifin kullanmasına izin verdiği belgelendirilmelidir. Bu belgeler başvuru dosyasında bulunmalıdır. Şirket başvurularında ise traktör mülkiyeti şirket adına olmalıdır.

 

Başvuruda İstenecek Belgeler (Hibe Başvuru formunun ekleri) :

1.      Makine-Ekipman Bilgi Formu

2.      ÇKS Belgesi

3.      Teknik Şartname

4.      Vadesi geçmiş SGK ve vergi borcu olmadığına dair belge

5.      Piyasa fiyat araştırması beyanı veya proforma fatura

6.      Tüzel kişiliğin yatırıma başvuru için aldığı yetkili kurul kararı ve başvuru sahibinin başvuru için yetkilendirme kararı ve imza sirküleri

7.      Traktör ruhsatının fotokopisi

 

Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği teknik belgeler:

1.Garanti Belgesi

2.Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (yetkili servis belgesi)

3.Deney Raporu

4.İthal makinelerin teknik mevzuata uygunluk belgesi (Avrupa Birliği ülkelerinden ithal edilen makineler için CE belgesi, diğer ülkelerden ithal edilen makineler için TSE uygunluk belgesi)

5.Teknik Özellik Belgesi

6.Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

 

 

Başvuru Değerlendirme Kriterleri

 

Başvuru sahibi:...........................

Başvuru No: ..............................

.

ANIZA DİREKT  EKİM MAKİNESİ

 

Kriterler

Puan

Referans

Puan

Aldığı Puan

1- Başvuru sahibinin

 

Şirket olması

30

10

 

Bireysel olması

20

Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri

30

2- Başvuru sahibinin toplam arazi varlığı

 

  5-10   Dekar

25

10

 

11-20   Dekar

15

21-50  Dekar

20

50 Dekardan fazla

25

3- Makinenin tipi

 

Mekanik

25

15

 

Pnömatik

25

4-Uygulama Yeri

 

      İl-İlçe belediye sınırları içinde

10

5

 

 

      Belde-Köy sınırları içinde

10

5-Başvuru sahibinin daha önce  KKYDP kapsamında hibeden yararlanma durumu

 

      Hibeden yararlandı

10

0

 

 

       Hibeden yararlanmadı

10

TOPLAM  PUAN

100

 

 


Sponsorlu Bağlantılar

Yorum Yaz

Adınız Soyadınız
E-mail Adresi
Telefon Numarası
Yorumunuz
Bizi Takip Edin...
Site İçi Arama