Ana Sayfa Ana Sayfa Kullanıcı Girişi Üye Girişi Kullanıcı Kaydı Üye Kaydı Reklam Reklam İletişim İletişim
Türk Traktör 2. El Kampanyası
Site Konumunuz »» Ana Sayfa »» Hastalık ve Zararlılar »» Hububat Hastalıkları  »» Buğday Pas Hastalıkları

Hastalık Tanımı :
Sarı pas: Etmenin üredosporları (yazlık sporlar) yuvarlak veya oval, çeperleri dikenli, üç veya dört adet olan poruslar (delik) ise yüzey üzerine dağılmıştır. Teleutos-porlar (kışlık spor) ise uzunca, hücre çeperi kalın ve düz iki hücreli, bu hücreler arası hafif boğumludur.

Hastalık buğday tarlalarında ilkbaharda hava sıcaklığının 10-15°C (optimum: 11°C) olduğu zaman görülmeğe başlar. Yaprakların üst yüzeylerinde makine dikişine benzer şekilde püstüller oluşur. Sıra veya sıralar üzerine dizilmiş noktacıklar biçiminde olan bu püstüllerin içinde etmenin yazlık sporları meydana gelir. Bu püstüller limon veya portakal rengindedir. İlkbaharda bu püstüllerden oluşan milyonlarca yazlık spor rüzgarla çevreye dağılır. Uygun koşullarda taşındığı buğday bitkilerini enfekte ederek yeni püstüller oluştururlar. Enfeksiyonların oluşumunda sıcaklık ve nem çok önemlidir. Üredosporların çimlenip konukçuya giriş yapabilmesi için % 100'e yakın orantılı neme veya yağışa gereksinimi vardır. Mevsim sonunda Üredosporların yataklarından aynı püstüllerde teleutosporlar oluşur. Etmen yazı, yüksek rakımlı bölgelerde canlı kalan yabani buğdaygillerde, kışı ise güzlük ekilen buğdaylar üzerinde ürediospor veya ürediomisel halinde geçirir. Mantarın inkübasyon süresi 12-14 gündür. Ara konukçusu bilinmemektedir. Kışlık sporların hayat devresinde bir önemi bulunmamaktadır.

Kahverengi pas: Etmenin yazlık ve kışlık sporları genelde sarı pasınkilere benzerler. Hastalık etmem kışı ılıman geçen bölgelerde ve sahillerde ürediomisel veya üredospor halinde güzlük ekinlerde ve yaz ortasında taze yaprak veren yabani graminelerde geçirir. İlkbaharda yazlık sporlarını oluşturarak çoğalır ve rüzgarla yayılan sporlar, uygun koşullarda (yüksek nem ve 10-18°C sıcaklık) yeni enfeksiyonlara neden olurlar. Bu hayat devresinde kışlık sporların bir rolü yoktur.

Bu etmenin yaşam çemberine bazen ara konukçu da girer. Bunlar tsopyrum ve Thalictrum adındaki bitkilerdir. Kışı geçiren kışlık sporlar, ilkbaharda çimlenerek basi-diosporları oluştururlar. Bunlar rüzgarla ara konukçulara ulaşarak onları enfekte ederler. Yapraklarda piknit ve esidiler meydana gelir. Esidilerde (Aecia) oluşan esiosporlar rüzgarla dağılarak buğdayları enfekte ederler ve sonra oluşan üredosporlarla yeni enfeksiyonlara neden olurlar.

Kara pas: Hastalık etmeninin üredosporları elips şeklinde olup çevresi dikenlidir. Koyu portakal sarısı renklidir. Spor üstündeki porus denilen çimlenme delikleri karşılıklıdır. Kışlık sporu ise uzunca, iki hücreli, çeperi düz ve bir sapçık üzerindedir.

Kara pas etmeni kışı hastalıklı bitki parçacıkları üzerinde kışlık spor (teliospor) formunda geçirir. Bunlar ilkbaharda (optimum 22°C sıcaklık ve % 96 üzerinde orantılı nemde) çimlenerek basidiosporları oluştururlar. Basidiosporlar, kara pasın ara konukçusu Berberis veya Mahonia bitkisi yapraklarına ulaştığında çimlenerek enfeksiyon yapar. Bir süre sonra yaprağın üst yüzünde piknia (pycnia) , alt yüzünde aecia adlı organları oluştururlar. Aecia'dan meydana gelen esiosporlar rüzgarla tahıl yaprak ve sapları üzerine taşınarak uygun koşullarda (5-18°C sıcaklık, % 100 civarında nem) çimlenerek, üredospor yatağı ve içinde yazlık sporlar meydana getirirler. Bu sporlar da tahıllara taşınarak uygun çevre koşullarında (5-25°C çimlenme, 20°C enfeksiyon % 100 nem) onları hastalandırırlar. Yazlık sporlar uygun koşullarda devamlı çoğalarak epidemilere (salgınlara) neden olurlar. Buğday bitkilerinin olgunluk dönemine doğru, sap ve yaprak dokuları üzerinde, siyah renkte kışlık sporlar oluşmaya başlar.

Yaşayış :
Sarı pas: En erken görülen pas türüdür. Tahılların yaprak, sap ve başaklarında görülebilirse de, esas görüldüğü yer yapraklardır. Yaprakların üst yüzeyinde makine dikişi şeklinde ve sarı renkte püstüller oluşur. Bu püstüllerin dizilişi bir çizgiyi andırdığı için bu pasa çizgi pası da denilir. Püstüller yazlık sporların üretildiği yerlerdir. Mevsim sonuna doğru yazlık sporların yerini siyah renkli kışlık sporlar alır. Hastalığın şiddetli olduğu yıllarda sporlar başakların kavuz ve kılçıkları üzerinde de görülebilir.

Kahverengi pas: Genellikle yapraklarda görülür ve bu nedenle yaprak pası olarak da isimlendirilir. Yazlık sporların içinde bulunduğu püstüller yaprak yüzeyine gelişi güzel dağılmış noktacıklar şeklindedir. Bunlar portakal sarısı veya yanık kahverengindedir. Hastalığın ilerlemesi ile püstüller üzerindeki epidermis parçalanır, ancak bu durum kara pas'taki kadar belirgin değildir. Bazen bu pas'ta bir esas püstül etrafında çepeçevre bir veya iki daire halinde daha küçük püstüller oluşur ki bu belirti özellikle kahverengi pas'm tanımında önemlidir. Bu pas genellikle bitkilerde sarı pas'tan sonra kara-pas'tan önce görülür.

Kara pas: Buğdayın yaprak, sap ve başaklarında görülen bir hastalıktır. İlk belirtiler yaprak ve saplarda oldukça büyük, oval veya uzunca koyu portakal, çoklukla kiremit kırmızısı renkte püstüllerdir. Püstüllerin çevresindeki epidermis yırtılmış beyazımsı bir yaka şeklini almıştır. Dayanıklı çeşitlerde püstüller küçük ve çevreleri klorotik bir saha ile kaplanmışken, duyarlı çeşitlerde çoğu kere birbiriyle birleşmiş bir çizgi görünümündedir. Mevsim sonunda yazlık sporlar yerine koyu kahverenginden siyaha kadar değişen renkte kışlık sporlar oluşur.

Buğdayda pas hastalığından doğan zarar, hastalığın salgın yapması ve erken en-feksiyonlarla ilgili olarak artar. Pas salgınları ise zaman zaman meydana gelir ve büyük zararlara neden olur. Zarar hem nicelik, hem de nitelik olarak ortaya çıkar. Ülkemizde bu güne kadar kayıtlara geçen ve değişik pasların oluşturduğu ürün kaybı % 12-75 arasında olmuştur. Ürün kaybı çeşitlerin duyarlılıklarına, çevre koşullarına, etmenlerin ırklarına göre değiştiği gibi yıldan yıla bölgeden bölgeye farklılıklar göstermektedir.

Buğday pas hastalıkları etmenleri, ülkemizin buğday üretimi yapılan bütün bölgelerine yayılmışlardır. Bununla beraber bazı türleri iklim isteklerine bağlı olarak bazı bölgelerde daha hakim durumdadırlar. Örneğin: sarı pas; İç ve Doğu Anadolu, kahverengi pas: sahil bölgeleri, kara pas ise Güney, Batı ve İç Anadolu bölgelerinde yaygındır.

Kültürel Önlemler :
Sık ekim yapılmamalıdır. Yabancı ot mücadelesi zamanında yapılmalı ve tarlaya normalin üzerinde azotlu gübre verilmemelidir. Paslara karşı dayanıklı buğday çeşitleri varsa tespit edilip üretime verilmelidir. Tarla içinde ve çevrede paslarda yeni ırkların oluşumunda önemli bir etken olan ara konukçu bitkilerden (Berberis. v.b.) tespit edilerek imha edilmelidir.

Kimyasal Mücadele :
Buğday pas hastalıklarına karşı, uygulanacak kimyasal mücadele hastalığın hemen her yıl şiddetli olarak görüldüğü yerlerde ve duyarlı buğday çeşitlerinde yeşil aksam ilaçlaması olarak uygulanabilir. Bu gibi durumlarda, ilk pas püsküllerinin görünmeye başlandığında ilk ilaçlama uygulanır. Önerilen oxycarboxin'li ilaç ile ilk ilaçlamadan 25 gün, diğer ilaçlar kullanıldığında ilk ilaçlamadan 10 gün sonra 2. ilaçlama yapılmalıdır. Genellikle iki ilaçlama paslar için yeterli olmakla beraber, iklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum olasılığı varsa 3. ilaçlamada yapılabilir. Hasada bir ay kala ilaçlama yapılmamalıdır.
Pas etmenlerine karşı yeşil aksam ilaçlaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi ilaçlı su ile ıslanacak şekilde kaplama yapılmalıdır.

Pas'a karşı yapılacak mücadele ile yabancı ot ilaçlama zamanı uygun olursa kombine uygulama üzerinde durulmalıdır. Birim alana kullanılacak suyun tespiti için kalibrasyon yapılmalıdır.

İlaçlama Zamanı :
Buğday pas hastalıklarına karşı, uygulanacak kimyasal mücadele hastalığın hemen her yıl şiddetli olarak görüldüğü yerlerde ve duyarlı buğday çeşitlerinde yeşil aksam ilaçlaması olarak uygulanabilir. Bu gibi durumlarda, ilk pas püsküllerinin görünmeye başlandığında ilk ilaçlama uygulanır. Önerilen oxycarboxin'li ilaç ile ilk ilaçlamadan 25 gün, diğer ilaçlar kullanıldığında ilk ilaçlamadan 10 gün sonra 2. ilaçlama yapılmalıdır. Genellikle iki ilaçlama paslar için yeterli olmakla beraber, iklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum olasılığı varsa 3. ilaçlamada yapılabilir. Hasada bir ay kala ilaçlama yapılmamalıdır.
İlaç Detayları :
Etken MaddeFormülasyonMiktar
Difenconazole + Propiconazole 150+150 g/lEC40ml/da
Diniconazole 50g/lEC100ml/da
Epoxiconazole + Carbendazim 125+125 g/lSC100ml/da
Flutriafol 125 g/lSC100 ml/da
Flutriafol 250 g/lSC50 ml/da
Mancozeb % 80WP350 g/da
Maneb % 80WP350 g/da
Oxycarboxin % 75WP300 g/da
Prochloraz + Propiconazole 400+90 g/lEC125ml/da
Propiconazole 250 g/lEC50ml/da
Tebuconazole % 25WP75 g/da
Tebuconazole 250 g/lEC75 ml/da


Tarım Ürünleri Alım Satım İlanları
Tarih Ürün Teslim Zamanı
Dün Satılık Buğday sapı balyası Hemen teslim
Dün Satılık Çerezlik Ayçiçeği Hemen teslim
2 gün önce Satılık Kuru Soğan Hemen teslim
2 gün önce Satılık Koyun Hemen teslim
3 gün önce Satılık Buğday samanı Hemen teslim
Diğer ilanları Göster >>  |    Sende ilan Ver >>
Forum bölümündeki son paylaşımlar
Tercih edilen patates ekim makinaları (5 yorum)
Soğan ekiminde hangi marka mibzer kullanıyorsunuz (9 yorum)
Çeltik ekmeyecekler yerine ne ekmeyi düşünüyor (4 yorum)
Bu sene çekirdek ekmeyecekler yerine ne ekmeyi düşünüyor (15 yorum)
Çeltik üreticisi için en uygun traktör modeli (6 yorum)
Diğer forum başlıkları >>
Yorum Ekle/Görüş Bildir
Ip Numaranız54.167.163.70
Adınız Soyadınız
E-mail Adresi
Telefon Numarası
Yorumunuz
Yandaki kutucuğa 301 Yazınız
Yorum Sahibi: mehmet ükek | memocan_1254@hotmail.com | 05424184777 Permalink
Zaman: 24 Nisan 2012 Salı | 15:55
İp no: 46.106.103.172
buğdayda sarı pas hastalığı bilinen buğda, da görüldü ilaç septim buğdam daha fazla sarardı bunu için neyapmalıyım
Yorum Sahibi: mehmet marangoz | m.marangoz@windowslive.com | 05052516604 Permalink
Zaman: 06 Haziran 2011 Pazartesi | 13:46
İp no: 95.9.78.216
doğu anadolu bölgesinde görülen sarı pas hastalığı şu anda tarlanın bir kısmı yaklaşık 200 metrekare alanda var. Acaba diğer alanlara yayılırmı. bazoztaş buğdayını ne kadar etkiler
Yorum Sahibi: şafak demirtaş | safak_dtas@hotmail.com | 05396001009 Permalink
Zaman: 09 Mayıs 2011 Pazartesi | 10:59
İp no: 88.247.149.251
(edirne)pas hastalıgı ılerı safhalarda fazla mıktarda werım kaybına neden olan bı hastalıktır. or. dekara 600 kg. buyday bıctıgın tarladan pas hastalıgı oldugu sene 400 kg. bugday aldım. bız tek ılaclama yapıyoruz, fakat hastalıkta ılerleme war ıse 2. bır ılaclma gerekır. benım attıgım ılacın fıyatı 27 lıra wangmure 30ec 1lt ıle 25 dekaraılaclama yapılıyor. yaprak bıtı ve cınkolu gubre ıle karıstırma ımkanınız war .
Yorum Sahibi: abdullah kımız | ottoman_empirexxx@hotmail.com | Permalink
Zaman: 19 Nisan 2011 Salı | 17:27
İp no: 88.236.20.247
pas hastalığı için duett ultra tavsiye ederim biraz dekar maliyeti yüksek 4 liraya denk geliyor operamax dedigimiz bir ilaç daha var verim artışıda var %6-8 arasında ancak dekar maliyeti 8-8, 5 liraya denk geliyor herzaman kaliteli ilaç
Yorum Sahibi: abdullah kımız | ottoman_empirexxx@hotmail.com | Permalink
Zaman: 19 Nisan 2011 Salı | 17:14
İp no: 88.236.20.247
pas hastalıgı fungisit hastalıgı değilmidir önerilen ilaçlar hep böcek ilacı
Yorum Sahibi: ali gulmez | kara-da-022011@hotmail.com | 05354149413 Permalink
Zaman: 10 Nisan 2011 Pazar | 17:52
İp no: 46.106.8.86
pas hastalığı ile verim kaybının ne duzeyde oldugu ve pas hastalıgını önlemek icin uygulanacak tetbirler nelerdir vede ot ilaçı ile pas ilacı uygulanırsa yan etki gorme olasılıgı varmıdır, uygulanırsa faydası gorunurmü. vereceğiniz bilgilerden dolayı tesekürlerimi sunarım. . .
Yorum Sahibi: selahattin atasever | agrinoteri@otmail.com | 2847141254 Permalink
Zaman: 04 Ağustos 2010 Çarşamba | 17:01
İp no: 78.180.33.32

yeni bilgilere ulaşmak istiyorum.
Yorum Sahibi: nevzat pektekin | pektekinnevzat@hotmail. com tr | 0 356 318 0518 Permalink
Zaman: 12 Temmuz 2010 Pazartesi | 09:32
İp no: 78.163.152.209
pas hastalığına yakalanmış KATE 1 buğday hasattan sonra ilaçlanırsa seneye tohum olarak kullanabilirmi yiz? Vercceğiniz bilgilere şimdiden teşekkür eederiz. .
Yorum Sahibi: ibrahimderindere | ibrahimderindere_94@hotmail.com | Permalink
Zaman: 10 Nisan 2010 Cumartesi | 18:23
İp no: 188.3.200.228
yılardan beri ekmeme rağmen ilk defa sarı pas hastalığı görülüyor önceden köy danışmanları ilan verme imkanları yokmuydu***ama türkiyede çiftçiye verilen önem tartışılır
Yorum Sahibi: hamdullah mahmutoglu | googlemaynet@hotmail.com | 05452364747 Permalink
Zaman: 06 Nisan 2010 Salı | 09:58
İp no: 85.104.241.229
sarı pas hastalıgı hakkında bılgı almak ıstıyorum yenı gorulen bır hastalık bızde bır kac muhendısse sormama ragmen pek bır bılgı alamadım 300 donum tarlada var ne oranda zarar verır eger ılaclama yapılmazsa ne onerırsınız tsk ederım

Copyright 2015 - tarimziraat.com   Facebook Twitter