Sponsorlu Bağlantılar
Tarım ve Ziraat Bilgi Bankası

Tuzlu topraklar

Eriyebilir tuz muhtevası % 0.15 den fazla olan veya saturasyon ekstraktındaki elektriki kondaktivitesi 25 C° de 4 milimhos/cm.den fazla ve yer değiştirebilir sodyum yüzdesi (ESP) 15 den az olan topraklardır. Bu tip topraklarda genellikle pH 8.5 den aşağıdır.

Bu topraklarda Cl ve SO4 anyonların başlıcalarını teşkil ederler. Bikarbonat miktarları nispeten düşüktür. Na eriyebilir katyon miktarının çok nadir olarak yarısından fazlasıdır. Bu sebeple önemli miktarda absorbe edilmemiştir.

Na iyonu ekseriya hakim katyon, CI ise esas anyon olduğunda eriyebilir. Na muhtevası Ca-Mg miktarını aşarsa da, sodyum adsorbsiyon (SAR) oranı yüksek değildir.

Na iyonlarının Cl iyonlarından fazla oluşu toprakta Na2SO4 mevcut olduğunu gösterir.Aksine olarak Cl iyonlarının fazla oluşu toprakta hem kalsiyum klorür ve hem de magnezyum klorürün her ikisinin mevcut olduğunu gösterir.

NaCl mevcudiyeti tatma ve tuz kristallerinin mevcudiyetinden anlaşılabilir.

Tuzlu topraklar eriyebilir tuzlardan başka erirliği bunlara nispetle az olan CaSO4(jips) ve Mg karbonat tuzlarını da ihtiva ederler.

Tuzlu topraklar fazla miktar da yer değiştirebilir. Sodyum ihtiva etmediklerinden genel olarak tuzların da tesiri ile yapılan iyi teşekkül etmiş olarak görünürler. Bundan dolayı bu tip topraklara geçirgenlikleri tuzsuz topraklarınkine eşit ve hatta ve daha fazladır.

Tuzlu topraklarda kültür bitkilerinin yetiştikleri tarlalarda yer yer boş sahalar görülebilir. Yetişen bitkiler bodur halde yaprakları mavimsi yeşil renktedir. Gerçi çıplaklık başka sebeplerden, bodurluk ise yeteri kadar besin alamamaktan da olabilir. Tuzluluğun şiddetli olduğu hallerde arazi sathı özel çorakçıl otlar ile kaplanır. Çorakçıl bitkiler bahar mevsiminde toprakta rutubet fazla olduğundan toprak eriğindeki tuz konsantrasyonu kurak mevsimdekine nazaran düşük olması sebebiyle bu mevsimde çorakçıl graminelerle (mesela yabani arpa) çorak bitkileri ile beraberce yeşil olarak görülebilir. Yazın kurak mevsim başlayınca çorakçıl gramineler kurumakta yerini tamamen çorak bitkilerine bırakmaktadır. Memleketimizin sahil çoraklarında sık sık çorak bitkilerinden Salicornia, statica limonum, pedrimonia, atripleks gibi cinslere rastlanmaktadır. Hat safhada olan tuzlu arazilerde topraktaki tuzun higroskopik olmaları sebebi ile havadan rutubet olarak toprak yüzeyi hafif nemli ve rutubetten dolayı rengi de kuru rengine nazaran hafif koyu hal alır. Çorak bitkilerinin yapraklarının da tuz miktarı normal bitkilere nazaran yüksek olduğunda ve transpirasyonla yaprakta tuzun teraküm etmesi ile stomaları civarında tuz kristalleri görülebilir. Tuzlu toprakların ıslahı yeterli bir drenajla beraber tuzun yıkanması ile mümkün olur.


Sponsorlu Bağlantılar

Yorum Yaz

Adınız Soyadınız
E-mail Adresi
Telefon Numarası
Yorumunuz
Bizi Takip Edin...
Site İçi Arama